Odločitve o investiranju v nepremičnine se ne sprejemajo zlahka. Potencialnemu investitorju ali finančnemu vlagatelju lahko pri odločitvi, ali je investicija zanj sploh sprejemljiva, pomagamo s pripravo študije izvedljivosti, ocene tržne vrednosti ali marketinške študije, ki odražajo realno stanje na trgu.

Reševanje nasedlih naložb

V izjemno težkih razmerah na trgu nepremičnin, ki vladajo dandanes, se tako posamezniki kot podjetja prepogosto srečujejo s tako imenovanimi nasedlimi nepremičninskimi naložbami. Gre za situacijo, v kateri nas običajno na eni strani dušijo stroški financiranja nepremičnine, na drugi strani pa posedujemo nepremičnino, ki ne ustvarja nobenega dobička niti je ni mogoče prodati ali oddati.

Iskanje optimalne rešitve nasedlih nepremičninskih naložb v trenutni gospodarski situaciji je zahtevna in interdisciplinarna storitev, ki zahteva celovito in usklajeno sodelovanje širokega spektra strokovnjakov s področja ekonomije, gradbeništva, arhitekture, marketinga itd. Pri tem je izjemno pomembna individualna obravnava vsakega primera posebej in popolna osredotočenost.

Pri nepremičninskih projektih znamo za investitorja maksimirati dobiček oz.v nekaterih primerih, predvsem ko govorimo o tako imenovanih nasedlih projektih, premakniti projekt iz mrtve točke ter za investitorja minimirati morebitno izgubo.

Naš izkušen tim strokovnjakov, ki združuje krizne managerje, finančnike, nepremičninske posrednike, nepremičninske »developerje« in podjetnike, lahko pripravi analizo stanja, scenarije za izhod iz nastale situacije in, kar je najpomembneje, izpelje dogovorjen scenarij za izhod iz »nasedle« situacije.

Marketinške študije

Vsaka odločitev o investiranju v nepremičnino mora biti podprta z oceno tržne vrednosti oz. marketinško študijo, ki odraža realno stanje na trgu, potencialnemu investitorju ali finančnemu partnerju pa pomaga pri odločitvi, ali je investicija zanj sploh sprejemljiva.

Vsi sodelavci podjetja, ki opravljajo cenitve, imajo licence Slovenskega inštituta za revizijo. Tržna vrednost se ocenjuje z uporabo naslednjih metod:
metoda donosa,
metoda primerljivih prodajnih cen,
nadomestitvena metoda.

Nadgradnja cenitve je t. i. marketinška študija, ki se ukvarja predvsem z analizo določenega nepremičninskega projekta. Na podlagi poglobljene analize določenega projekta, ki jo sestavljajo ocena trenutne tržne vrednosti, analize investicijskih stroškov, primerljivih projektov, donosnosti in opis dejanskega stanja na trgu, se lahko investitor in tudi finančni partner lažje odločita, ali je izpeljava projekta smiselna ali ne.

Naše študije so naravnane strateško. Z znanji, ki jih posedujemo, potencialnemu investitorju pripravimo dokument za pomoč pri sprejemanju odločitve, ali investirati v nepremičnino ali ne. Glede na to, da sodelujemo z uglednimi mednarodnimi partnerji, naši klienti lahko pridobijo tudi vse podatke o dogajanjih na globalnih nepremičninskih trgih. Podatki o dejanskem dogajanju na nepremičninskem trgu in o tem, kakšna naj bo nepremičnina, da se jo lahko trži, so danes ključni. Pripravljamo študije, ki s svojo strateško naravnanostjo stranki pomagajo pri sprejemanju pravilne odločitve.

Nazaj

KONTAKTIRAJTE NAS

Pokličite ali pišite nam za brezplačen posvet!

EU-Lawoffice
Trdinova 5l,
SI - 1000 Ljubljana

info@eu-lawoffice.com

T: +386 1 430 07 01
F: +386 1 430 07 02